Kulturpleje
Efter tilplantningen tilbyder vi pleje af kulturen, dette kan ske manuelt, maskinelt eller på traditionel vis.
Vi står gerne for hele plejen, dele af den eller som rådgivende konsulenter.


Pleje af pyntegrøntkulturer
Vi projekterer, anlægger, plejer og høster juletræer.

Kratrydning
I kulturer med uønsket opvækst anvender vi en kratrydder som et effektivt middel.
Kratrydderen bruger vi også til rensning af stendiger, stensætninger, flisebelægninger og kanter hvor græsslåmaskinen ikke kan komme til.

Udtynding
Af hensyn til pladsen til de enkelte træer, planter og buske samt deres kvalitet, tilbyder vi udtynding. Dette sker typisk nogle år after at kulturen, læhegnet eller beplantningen er blevet anlagt. Har et areal dog fået lov til at vokse i flere år uden at blive passet, kan vi stadig foretage udtyndning således at udvalgte træer, planter og buske sikres gode vækstvilkår.

Vildtafværgning
Mus, mosegrise, større vildt m.m. kan være et problem for beplantningen og til afværgning mod disse, tilbyder vi forskellige midler.