Tilplantning af marginaljorde
Er et jordstykke svært anvendeligt, tilbyder vi tilplantning som en god alternativ løsning. Ligger stykket i et skovrejsningsområde, er der mulighed for tilskud, hvor vi kan sørge for ansøgninger.

Skovrejsning
Vi tilbyder etablering af skovarealer med henblik på kommerciel brug og af miljøhensyn. Ligger stykket i et skovrejsningsområde, er der mulighed for tilskud, hvor vi kan sørge for ansøgninger.


Etablering og pleje af pyntegrøntkulturer
Vi projekterer, anlægger, plejer og høster juletræer.


Etablering af læhegn
Vi tilbyder etablering af læhegn som vi planter manuelt eller med maskine. Efter kundens ønsker og afhængig af lys og jorbundsforhold, finder vi frem til en plantesammensætning. Der er mulighed for tilskud, hvor vi kan sørge for ansøgninger.


Tilplantning af haver, parker og større grønne arealer
Vi tilbyder tilplantning hvor vi enten påtager os hele opgaven eller dele deraf. For at opnå det bedst mulige resultat rådgiver vi omkring plantevalg, afstande, sammensætning m.m.


Planter
Vi leverer planter, buske og træer i alle størrelser og til alle formål.