Projektering
Vi tilbyder at projektere opgaven som helhed, eller i et tæt samarbejde efter kundens ønsker. Vi udarbejder planer og tegninger og rådgiver omkring anlæggelse samt vedligeholdelse.


Anlæggelse
Er der allerede udarbejdet en plan, står vi gerne for den praktiske udførelse. Vi anlægger store og små søer, havebassiner, åer og vandløb.
Da forudsætningerne for at løse opgaverne er meget forskellige løser vi dem individuelt.


Retablering
Vi oprenser tilgroede søer, åer, vandløb og vådområder. Endvidre genopretter vi åer og vandløb så de får deres naturlige forløb tilbage, hvis de er blevet rettet ud eller rørlagt.


Pleje
Af hensyn til søens, åens, vandløbets og vådområdet kvalitet, tilbyder vi regelmæssig pleje. Har et område ikke været plejet i flere år, udfører vi en oprensning og om nødvendigt en udtyndning af træer og buske, derved sikres et godt miljø og en god vandkvalitet. Vi står gerne for plejen, dele af den eller som rådgivende konsulenter.


Tilladelser
Danske vådområder er underlagt restriktioner hos diverse myndigheder. Vi tilbyder at indhente de nødvendige tilladelser.