Træfældning
Vi tager os af alle former for fældning, uanset opgavens omfang. Der kan være mange forskellige grunde til at fælde træer. De mest almindelige er hensynet til lys, plads, nybygninger og sydomme.
Vi udfører opgaverne skånsomt, præcist og med omtanke.

Topkapning
Det er ofte nødvendigt at klatre op i træet og skære det ned i småbidder. Er der ikke plads nok til at fælde træet i een omgang, eller skal der tages hensyn til fliser, bede m.m., hejser vi stykkerne ned. Til særligt vanskelige opgaver benytter vi en lift af hensyn til sikkerheden.
I yderste konsekvens løfter vi vanskelige træer ud med en mobilkran.


Form- og almindelig beskæring
Et alternativ til fældning er beskæring eller kronereduktion. For frugttræer vedkommende er beskæring nødvendigt af hensyn til udbyttet. Under beskæringen giver vi træet den ønskede form.


Indtrækning af vanskelige træer
Er der fare for at træet under fældningen kan beskadige bygninger, beplantninger og andet, skal træet trækkes ned.
Vi beregner pladsbehov, faldretning og den nødvendige trækkraft, klatrer op i træet og monterer en stålwire, hvorefter træet trækkes ned med et spil.


Rodfræsning
Er der behov for anlæggelse af græsplæne, beplantning, terasse etc., fræser vi generende træstubbe væk.

Oprydning og bortkørsel
Efter fældning og beskæring tilbyder vi oprydning og bortkørsel, enten af hele træet, eller dele deraf.

Flisning af grenaffald
Vi tilbyder at lave grenaffaldet til flis på stedet.
Træflis kan bruges i bede, beplantninger, ved solitære træer m.m. Flis virker forbyggende mod ukrudt og udtørring, samtidig med at den beriger jorden.


Afdrift
Er et skovstykke modent, angrebet af sygdom, udsat for stormfald etc., sørger vi for fældning, udkørsel, grenknusning og afsætning.


Udtynding
Af hensyn til pladsen til de enkelte træer og deres kvalitet, tilbyder vi udtynding. Dette sker typisk nogle år after at kulturen, læhegnet eller beplantningen er blevet anlagt. Har et areal dog fået lov til at vokse i flere år uden at blive passet, kan vi stadig foretage udtyndning således at de udvalgte træer sikres gode vækstvilkår.


Vurdering af træers sundhedstilstand
Er et træ bevaringsværdigt, tilbyder vi en vurdering før der tages en endelig beslutning om evt. fældning. Vurderingen af træet tilstand foretages visuelt og om nødvendigt tager vi en boreprøve.